Korisnički servis

U našem korisničkom centru možete se na licu mesta upoznati sa našom ponudom, informisati se o servisima, dobiti propagandni materijal za sve TotalTV usluge i servise, izmiriti svoje obaveze ili lično dobiti odgovor na sva pitanja.

Tel:   +431 890 15 87
Mob: +43  680 316 67 89
Fax: +431 890 38 44

Kreuzgasse 28/1
1180 Wien

Menu