Način uplate
  • Uplata na račun u banci/pošti
  • Gotovinski
Detalji
  • Transfer novca obično traje 2 do 3 dana.
  • Beč i okolina mogu izvršiti gotovinsko plaćanje

Gotovinske uplate mogu se izvršiti po našem radnom vremenu Mo-Fr 10:00-19:00 Sa 09:00-14:00

Detalji za uplatu:

Primalac:   TotalTV – MSSatnet GmbH
Žiro račun: IBAN: AT80 3200 0000 1214 1685
BIC: RLNWATWW

Svrha uplate: Total TV 12M ili 24M-Vaš broj ugovora ili broj total kartice-ime i prezime

Transfer novca obično traje 2 do 3 dana. Ovo je preporučeni način uplate za nove korisnike ili za produženje predplate postojećim korisnicima kojima je usluga aktivna.

Pripejd opcija vam omogućava da pakete platite unapred za 12 ili 24 meseci

Menu