Cena 12 meseci
 • -
 • 139 € 
 • 159 € 
 • 149 € 
 • 190 € 
 • -
 • 36 € 
 • 49 € 
Cena 24 meseca
 • -
 • 228 € 
 • 258 € 
 • 248 € 
 • 278 € 
 • -
 • 72 € 
 • 98 € 
Ušteda 24
 • -
 • 50 € 
 • 60 € 
 • 50 € 
 • 200 € 
 • -
Cena 12 meseci
 • -
 • 169 € 
 • 189 € 
 • 299€ 
 • -
 • 36 € 
 • 49€ 
Cena 24 meseca
 • -
 • 269 € 
 • 288 € 
 • 398 € 
 • -
 • 72 € 
 • 98 € 
Ušteda 24
 • -
 • 70 € 
 • 90 € 
 • 200 € 
 • -
Prikjučna taksa (Aktivacija)
€ 30,-
Troškovi obnove ugovora
€ 15,-
Zamena satelitske kartice
€ 20,-

NAPOMENA:

Svi paketi se plaćaju unapred (prepaid). Sve navedene cene su bruto, izražene u EUR, za period od 12, odnosno 24 meseca. Sve moguće kombinacije paketa su navedene u tabeli. Total TV zadržava pravo izmene sadržaja i cena paketa. Posebna ponuda za pakete na 24 meseca važi za postojeće i nove korisnike.

*za osobe starije od 18 godina

**Paket je dostupan samo u kombinaciji s nekim od postojećih osnovnih paketa iz ponude. Maximum = Total TV + Club X + Pink

Menu