Preporuči prijatelju Total TV i tvoj paket biće produžen za mesec dana! Koliko god realizovanih preporuka, toliko produžetaka pretplate za 1 mesec.

Uslovi korišćenja

U akciji mogu učestvovati svi postojeći korisnici Total TV-a International, koji imaju aktivan paket u trenutku preporuke novog korisnika (aktivacije usluge) i nemaju aktivnu drugu promotivnu akciju. Naknadno slanje kupona nakon izvršene instalacije se ne priznaje. Pravo na akciju nije prenosivo na druga lica. Akcija je važeća samo ukoliko je popunjeni obrazac kupona priložen ovlašćenom partneru prilikom instalacije usluge novom korisniku. U akciji ne mogu učestvovati zaposleni u Total TV, članovi njihovih porodica (deca, roditelji, bračni drugovi, braća i sestre), kao ni povezana pravna i fizička lica (ovlašćeni partneri Total TV-a), njihovi zaposleni, članovi njihovih porodica (deca, roditelji, bračni drugovi, braća i sestre).

Menu