HD oprema

Totaltv Receiver HD Kaon HD DVRLite v1

Ovo je satelitski prijemnik visoke rezolucije (HD) i digitalni satelitski prijemnik sa mogućnošću prijema TV i radio kanala kompresovanim u MPEG2 ili MPEG-4 sistemu. Kao i dosadašnji modeli, poseduje elektronski programski vodič (EPG) do 7 dana unapred. Od ulaznih konektora, poseduje antenski priključak za satelitsku antenu, a od izlaznih kompozitni, komponentni, HDMI i S/PDIF. Ovaj prijemnik ima mogućnost prikaza HD i SD kanala sa rezolucijama slike 576i, 576p, 720p, 1080i. Moguće je kreiranje liste omiljenih kanala.

Da bi ste uživali u HDTV potrebno je da posedujete i HD ready ili Full HD televizijski prijemnik.