• Home
  • /Potrebna oprema

Potrebna oprema

ZA PRIJEM TOTAL TV KANALA POTREBNO JE IMATI:

 
  1. 1 ili više digitalnih prijemnika

  2. Satelitsku karticu za svaki od njih

  3. Satelitsku antenu sa pratećom opremom usmerenu na satelit Eutelsat W2