Preporuči prijatelju

  • Novi korisnik

  • Preporučio (postojeći korisnik)

Uslovi korišćenja

U akciji mogu učestvovati svi postojeći korisnici Total TV-a International, koji imaju aktivan paket u trenutku preporuke novog korisnika (aktivacije usluge) i nemaju aktivnu drugu promotivnu akciju. Naknadno slanje kupona nakon izvršene instalacije se ne priznaje. Pravo na akciju nije prenosivo na druga lica. Akcija je važeća samo ukoliko je popunjeni obrazac kupona priložen ovlašćenom partneru prilikom instalacije usluge novom korisniku. U akciji ne mogu učestvovati zaposleni u Total TV, članovi njihovih porodica (deca, roditelji, bračni drugovi, braća i sestre), kao ni povezana pravna i fizička lica (ovlašćeni partneri Total TV-a), njihovi zaposleni, članovi njihovih porodica (deca, roditelji, bračni drugovi, braća i sestre). Akcija traje do 31.12.2018.

 

PREPORUČI PRIJATELJU U 3 JEDNOSTAVNA KORAKA

 

 

ČESTA PITANJA

 

Šta označava akcija “preporuči prijatelja”?
Akcija “Preporuči prijatelja” omogućava svim postojećim korisnicima Total TV International, da dobiju produžetak pretplate ukoliko naše usluge preporuče novom korisniku koji potpiše ugovor sa Total TV i uplati pretplatu.

Kada dobijam umanjenje računa?
Nakon aktivacije korisnika koga ste preporučili, vaša pretplata je produžena još mesec dana.

Koliko prijatelja mogu preporučiti?
Postoječi korisnik može ostvariti pravo na ovu akciju neograničen broj puta za period važenja akcije. Koliko god realizovanih preporuka, toliko dodatnih produženih meseci pretplate.

Gde mogu pronaći kupon i da li postoji neki uslov koji moram ispuniti da bi ostvario pogodnosti ove akcije?
Da biste iskoristili pogodnosti akcije potrebno je da odštampate kupon sa sajta, unesete svoje podatke i predate ga prijatelju koji želi da postane korisnik Total TV-a. Novi korisnik, prilikom potpisivanja ugovora, prilaže kupon ovlašćenom partneru Total TV-a.

Koje pogodnosti ostvarujem ukoliko preporučim novog korisnika?
Nakon aktivacije korisnika koga ste preporučili, Vaša pretplata se produžava još mesec dana. Ponuda je važeća samo ukoliko je popunjeni obrazac kupona priložen ovlašćenom partneru prilikom instalacije usluge novom korisniku.

Da li u promo periodu mogu preporučiti prijatelja?
U promo periodu nemate mogućnost za korišćenje akcije “preporuči prijatelja”, jer već imate aktivnu jednu od promotivnih akcija.